Voordelen zonnestroom

Doordat de technologie al vele jaren wordt toegepast en continu verbeterd wordt, is elektriciteit opwekken door het toepassen van een zonnepaneelsysteem een betrouwbare manier van opwekken. In Nederland biedt ruim 60% van de daken potentieel voor zonnepanelen. Indien uw dak op het zuiden, het zuidoosten of het zuidwesten geörienteerd is dan kunt u overwegen om zonnepanelen op uw dak toe te passen.

De voordelen op een rijtje:

  • Zonnepanelen zijn snel en eenvoudig te monteren
  • Na installatie wordt direct elektriciteit opgewekt
  • De zonnepanelen hebben een lange levensduur van wel 25-30 jaar, de meeste panelen functioneren na 25 jaar nog op 80-83% van het startvermogen
  • Uw woning / bedrijfspand stijgt in waarde
  • U bent minder afhankelijk van uw energieleverancier en de prijsontwikkelingen op de energiemarkt, hoe meer de elektriciteitsprijs stijgt hoe groter uw voordeel is
  • De terugverdientijd is veel korter dan de levensduur van de zonnepanelen
  • U werkt mee aan een duurzaam milieu want een zonnepaneel produceert geen CO² uitstoot dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kolencentrale
  • Zonnepanelen zijn onderhoudsvrij
  • Zonlicht is gratis

Subsidieregeling

Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. In 13 maanden tijd hebben meer dan 90.000 huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend. In 2012 en 2013 kon Agentschap NL ruim 50 miljoen euro subsidie verlenen aan particulieren. Met de laatste binnengekomen aanvragen is die pot leeg.

De ruim 90.000 huishoudens kregen bij de aanschaf van zonnepanelen een tegemoetkoming van maximaal 650 euro. Dit is voldoende voor een vermogen van 3,5 kilowatt per installatie. Hiermee kan genoeg energie worden opgewekt voor een gemiddeld huishouden. De aangeschafte zonnepanelen wekken in totaal 315 GWh duurzame stroom per jaar op.

De regeling zonnepanelen voor particulieren ging op 2 juli 2012 van start. De regeling komt voort uit het lente-akkoord over de rijksbegroting voor 2013. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar stelde was € 50.882.000,-.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling

Lokale subsidies

Een aanzienlijk groot aantal lokale en provinciale overheden stimuleren hun inwoners om over te gaan tot het installeren van zonnepanelen door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Hieronder kunt u gebruik maken van de energiesubsidiewijzer en komt u erachter voor welke lokale en/of provinciale subsidies u in aanmerking kan komen.

Klik hier om naar de energiesubsidiewijzer te gaan

Hoe werkt het?

Na het monteren van uw zonnepanelen wordt de bekabeling van de panelen aangesloten op een omvormer welke ervoor zorgt dat de opgewekte energie (gelijkstroom) omgevormd wordt naar bruikbare energie (wisselstroom) op het elektriciteitsnet zodat u deze direct kunt verbruiken. Wat u niet verbruikt gaat terug het elektriciteitsnet in, dit wordt verrekend door de netbeheerder en hiervoor ontvangt u dezelfde vergoeding als die u betaalt voor wisselstroom. Dit heet salderen en is vastgelegd in de elektriciteitswet, hieraan is bij de meeste leveranciers een maximum van 5.000 kWh gesteld. U creëert dus eigenlijk uw eigen elektriciteitscentrale in huis.

BTW tarief van 6% over montage- en installatiekosten

Sinds 1 maart 2013 geldt voor de montage- en installatiekosten van zonnepanelen een BTW tarief van 6%, in plaats van 21%. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die afgerond worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook de montage- en installatiekosten voor het plaatsen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen vallen onder het 6%-tarief.

 

Klik hier voor meer informatie over het BTW-tarief