Terugleveren en salderen

Energie salderen met uw energieleverancier

Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen, gebruikt u de energie eerst voor uw eigen huishouden. Op de momenten dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, kunt u de elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnetwerk. Uw elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel u teruglevert. Aan het eind van het jaar wordt de door u afgenomen stroom verrekend met de stroom die u heeft teruggeleverd. Deze verrekening heet salderen. U betaalt alleen belasting en leveringskosten over het gesaldeerde verbruik. Dit is de energie die u zelf niet heeft opgewekt, maar heeft afgenomen. 

Rekenvoorbeeld salderen:
Met uw zonnepanelen wekt u 2.000 kWh per jaar op. U verbruikt 3.500 kWh. Uw energieleverancier brengt nog 1.500 kWh bij u in rekening.

Salderen: melden bij energieleverancier en netbeheerder

1. Melden bij uw energieleverancier
Laat uw energieleverancier zo snel mogelijk weten dat u wilt gaan terugleveren. U hoeft geen nieuw energiecontract af te sluiten als u wilt gaan terugleveren. Ook heeft u geen nieuwe elektriciteitsmeter nodig. Omdat u door de zonnepanelen minder energie zult afnemen, wordt uw voorschotnota, uw maandelijkse energierekening verlaagd.

2. Melden bij uw netbeheerder
Als u energie wilt terugleveren meldt u dit bij uw regionale netbeheerder. Als u niet precies weet wie uw netbeheerder is, kunt u zich ook aanmelden via www.energieleveren.nl. Deze website is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie groter dan 3x16 ampère?
    Meldt u aan voordat u de installatie gaat gebruiken.
  • Aansluitwaarde zonnepanelen installatie kleiner of gelijk aan 3x16 ampère?
    Meldt u aan binnen een maand na ingebruikname van de installatie.

Terugleververgoeding vanaf 5.000 kWh

 

Tot 5.000 kWh per jaar verrekent uw energieleverancier uw energieverbruik (salderen). Dit is verplicht. U krijgt pas een terugleververgoeding als u meer dan 5.000 kWh teruglevert. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de terugleververgoeding. De NMa beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.