Systemen

Er zijn voldoende standaardsystemen voor zonnepanelen op de markt en ook Westland Zonnepanelen heeft een groot assortiment in systemen in het leveringsprogramma. Toch beperkt Westland Zonnepanelen zich niet alleen tot deze systemen en is Westland Zonnepanelen van mening dat elk project een stukje persoonlijke aandacht behoort te krijgen om tot de juiste keuze van een systeem te kunnen komen.

Westland Zonnepanelen weet dit te realiseren door, indien mogelijk of gewenst door de klant, eerst een locatiebezoek uit te voeren om alle benodigde gegevens in kaart te brengen, alvorens een voorstel voor een systeem uit te werken.

Besparen én verdienen!

Wanneer u de opgewekte zonne-energie aan het openbare stroomnet levert, krijgt u daarvoor  een vergoeding. Dit kan door een speciale elektriciteitsmeter exact worden bijgehouden.
    
Wat heeft u nodig?

PV Modules
De fotovoltaïsche modules op uw dak zetten zonlicht om naar gelijkstroom. Dit uiteraard zonder uitstoot waardoor u dus óók mee werkt aan het terugdringen van het broeikasgas (CO2).

Omvormers
De gelijkstroom wordt vervolgens omgezet in wisselstroom en aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.

Terugleveringsmeter
Naast uw bestaande elektriciteitsmeter kan er een terugleveringsmeter geplaatst worden. Deze meet hoeveel kWh er  is produceert en hoeveel u daarvan aan het elektriciteitsnet levert.

Monitoring
Westland Zonnepanelen biedt u de mogelijkheid om, naast inzicht verkrijgen in het opwekken van energie d.m.v. uw systeem zonnepanelen, ook uw verbruik in elektriciteit en gasverbruik inzichtelijk te krijgen. Dit kan door een Qbox aan te schaffen en te installeren waarna u alle gegevens via uw computer, smartphone of tablet kunt bekijken en analyseren. Hierdoor wordt u zich bewust van het verbruik in kWh van de diverse verbruikers in en rond uw woning en kunt u aanzienlijk besparen door deze verbruikers
anders te benutten of zelf
diverse verbruikers te vervangen
voor aanzienlijk energiezuinigere
apparaten.

 

 

Klik hier voor de productfolder van Qurrent - Inzicht en Opwek

Bekijk hieronder de een filmpje waarin de monitoring nog eens duidelijk in beeld gebracht wordt.